Grzegorz Rosa

Bydgoszcz, Wyszogród

ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKALNO-USŁUGOWEJ (2015) – „WYSZOGRÓD” BYDGOSZCZ, UL. FORDOŃSKA  INWESTOR – CEGIELNIE POLSKIE SP. Z O.O. POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI – 131.479m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – 100.158m2 KUBATURA – 456.720m3