Grzegorz Rosa

II NAGRODA W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZABUDOWY WIELORODZINNEJ PRZY UL. SWARZEWSKIEJ W BYDGOSZCZY

MARZEC 2019

BYDGOSZCZ, UL. SWARZEWSKA

INWESTOR – BTBS SP. Z O.O.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – 3.645 m2

KUBATURA – 14.224 m3

ILOŚĆ MIESZKAŃ – 55