Grzegorz Rosa

DOM JEDNORODZINNY (2017)

BYDGOSZCZ, UL. SAPERÓW

INWESTOR – PRYWATNY

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI – 3.700m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – 343m2

KUBATURA – 1.250m3

BIMx model transfer (graphisoft.com)