Grzegorz Rosa

II NAGRODA W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZABUDOWY WIELORODZINNEJ ZYGMUNTA AUGUSTA / RYCERSKA W BYDGOSZCZY

GRUDZIEŃ 2017

BYDGOSZCZ, UL. ZYGMUNTA AUGUSTA / RYCERSKA

INWESTOR – BTBS SP. Z O.O.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – 10.451m2

KUBATURA – 53.240m2