Grzegorz Rosa

2021.09.04 – Niemcz – Plener u Koli